Voor Werkgevers

Ondersteuning bij re-integratietrajecten

Aalsum & Nieuwland biedt trainingen aan voor medewerkers van uw bedrijf. Daarin bepalen we wat hun huidige positie op de arbeidsmarkt is. Van daaruit helpen we hen een volgende stap te zetten binnen of buiten uw organisatie. Onze trainingen zijn praktisch, interactief en afgestemd op uw wensen en verwachtingen.

U kunt hierbij denken aan:

  • Een sollicitatietraining voor medewerkers die op zoek moeten naar een andere werkplek. Onderdelen zijn onder meer presentatie ( verbaal & non-verbaal), het sollicitatiegesprek, profileren, netwerken (zowel online als offline), de sollicitatiebrief en cv.
  • Een training omgaan met cultuurverschillen voor werkgevers, andere leidinggevenden en P&O medewerkers die in hun werk te maken hebben met werknemers van allochtone afkomst.
  • Een training cultuurverschillen voor werknemers van allochtone en/of autochtone afkomst. De training richt zich uitsluitend op gedrag. Dat zorgt ervoor dat cultuurverschillen bespreekbaar en hanteerbaar worden. Deze opzet voorkomt discussies over wat “goed” en “fout” is aan de verschillende culturen. De deelnemers voeren praktische opdrachten uit, waardoor zij direct ervaren wat cultuurverschillen zijn en hoe je hier pragmatisch mee om kunt gaan. Dit verandert direct de bestaande beeldvorming en daarmee ook de onderlinge verstandhouding.

 

Loopbaan oriëntatie
Loopbaanoriëntatie is een instrument dat u kunt inzetten om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Het is een praktische vorm van coaching waarbij de wensen en mogelijkheden van de werknemer in relatie tot de huidige werksituatie worden onderzocht. Tevens worden de externe kansen op de arbeidsmarkt onderzocht.

 

 

Outplacement
Wanneer u en uw werknemer noodgedwongen afscheid van elkaar moeten nemen is outplacement een geschikt instrument. Wij helpen uw werknemer bij het vinden van een nieuwe baan!

 

Mobiliteit
Hierin staat het bevorderen van de interne en externe mobiliteit van medewerkers centraal . Zowel het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie (job rotation), als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk.

 

Tweede Spoor
Bij langdurig ziekte van een werknemer moet de werkgever voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever mag zelf een re-integratie 2e spoor traject uitvoeren of hiervoor een re-integratiebureau inschakelen.

 

Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.

Share This