Home » OVER AALSUM & NIEUWLAND » Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Aalsum & Nieuwland past de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe.

Aalsum & Nieuwland gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van haar klanten.

Aalsum & Nieuwland heeft een privacyreglement waarin staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Er staat welke
gegevens de organisatie mag bijhouden en welke niet en hoe gegevens verwerkt worden.

De klant mag zijn/haar gegevens in zien, deze laten veranderen, aanvullen of desnoods verwijderen in de volgende
gevallen:
1. De gegevens niet kloppen of onvolledig zijn;
2. Er meer gegevens worden verzameld dan nodig zijn;
3. Het registreren in strijd met de wet is;
4. De klant wil dat de gegevens verwijderd worden.

Het reglement geeft aan hoe lang gegevens bewaard worden en wijst klanten op de klachtenregeling.

Het privacyreglement staat hier ook op de site. Desgewenst kan een klant een afschrift van dit reglement ontvangen.

Share This